Kontakt oss for tilbud på behandlingsforsikring

Vi hjelper deg med å samle alle forsikringene.Du kan også beregne pris på vår gamle nettside

Ventetiden i det offentlige helsevesenet kan, særlig for mindre alvorlige diagnoser, være svært lang.

Med behandlingsforsikring hos Komplett Forsikring er du garantert konsultasjon innen 14 dager etter at henvisningen er mottatt.

Behandlingsforsikring

Ventetiden i det offentlige helsevesenet kan, særlig for mindre alvorlige diagnoser, være svært lang. Med behandlingsforsikring hos Komplett Forsikring er du garantert konsultasjon innen 14 dager etter at henvisningen er mottatt.

Ved mistanke om alvorlig sykdom kan du ta i bruk vårt nettverk med private sykehus og spesialister som gir rask og enkel tilgang til privat behandling.

Behandlingsforsikringen gir deg en ekstra trygghet gjennom muligheten for å få en «second opinion» fra en legespesialist.

Behandlingsforsikring er ingen erstatning for offentlig helsevesen, men et supplement som gir ekstra trygghet gjennom valgfrihet mellom flere behandlingsalternativ.

Vi samarbeider med SOS International

SOS International er Nordens ledende assistanseorganisasjon. Fra alarmsentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland ytes akutt personlig assistanse, reiseassistanse, samt andre helsetjenester overalt i verden.

SOS tar seg av alt fra opprettelse av sak, gi helseråd og koordinering av behandling, til betaling av fakturaer for behandling. Responssenteret er betjent 24/7 – 365 dager i året, og består av erfarne sykepleiere, leger og psykologer. SOS International har et stort nasjonalt og internasjonalt medisinsk nettverk, og tilbyr og administrerer behandling, forebyggende og rehabiliterende helsetjenester gjennom et stort internt team av helsepersonell.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Disse vilkårene gjelder for behandlingsforsikring.

Hva dekkes?

Behandlingsforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 18 og 66 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 70 år.

Du velger selv den dekningen som passer deg best

Med vår Standard forsikring er du garantert rask;

 • Behandling hos legespesialist
 • Undersøkelse med røntgen, MR eller CT
 • Operasjon
 • Kreftbehandling
 • Second opinion (ny medisinsk vurdering)
 • Annen medisinsk behandling
 • Medisinsk rehabilitering

Dersom du må reise bort fra hjemstedet for å motta behandling, dekker vi også utgifter til reise og opphold for deg.

Velger du vår Total forsikring dekker denne i tillegg:

 • Fysioterapeut/manuellterapeut (inntil 24 behandlinger/år)
 • Kiropraktor/Naprapat (inntil 12 behandlinger/år)
 • Psykolog (inntil 10 konsultasjoner/år)
 • Psykologisk førstehjelp (inntil 10 konsultasjoner/hendelse)
 • Utgifter til reise og opphold for reiseledsager)

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Forsikringen dekker ikke behandling av eller som følge av sykdom eller lidelse som er påvist eller som det har vært vist tegn til eller symptomer på innen tre måneder etter at helseerklæringsskjema er utfylt og sendt til Komplett Forsikring.

I tillegg dekker behandlingsforsikringen ikke:

 • Akutt/øyeblikkelig hjelp
 • Allmennlege/fastlege
 • Behandling som ikke er medisinsk nødvendig
 • Behandling av tenner
 • Behandling av rusavhengighet
 • Organtransplantasjoner og organdonasjon
 • Behandling knyttet til fertilitet og graviditet
 • Høreapparat, briller, kontaktlinser, synskorrigerende kirurgi og synstest
 • Utredning og behandling av snorking og søvnapné
 • Utredning og behandling av myalgisk encefalopati – ME
 • Utredning og behandling av ADHD
 • Behandling av overvekt / fedmeoperasjon
 • Fjerning av føflekker hvor det ikke er mistanke om malignitet
 • Vaksinasjon og helsesjekk
 • Alternative behandlingsformer som homøopati, osteopati og akupunktur
 • Medisinske hjelpemidler
 • Diett-/kostholdsveiledning

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Er det noen egenandel på behandlingsforsikring?

Nei, det er ikke egenandel på behandlingsforsikring hos Komplett Forsikring.

Hvorfor trenger jeg behandlingsforsikring?

Ventetiden i det offentlige helsevesenet kan, særlig for mindre alvorlige diagnoser, være svært lang. I enkelte tilfeller betyr det at pasienten har store smerter og ikke kan jobbe i flere måneder eller år. Med behandlingsforsikring hos Komplett Forsikring er du garantert konsultasjon innen 14 dager etter at Komplett Forsikring har mottatt henvisning den er dekningsmessig godkjent.

Ved mistanke om alvorlig sykdom er det viktig å få gjennomført undersøkelser, utredninger og start av behandling så fort som mulig. Med behandlingsforsikring hos Komplett Forsikring kan du ta i bruk vårt nettverk med private sykehus og spesialister som gir rask og enkel tilgang til privat behandling.

I tilfeller hvor utredninger eller behandling allerede er gjennomført på offentlig sykehus gir behandlingsforsikringen din deg en ekstra trygghet gjennom muligheten for å få en «second opinion» fra en legespesialist.

Behandlingsforsikring er ingen erstatning for offentlig helsevesen, men et supplement som gir ekstra trygghet gjennom valgfrihet mellom flere behandlingsalternativ.

Må sykehusbehandling og operasjoner forhåndsgodkjennes?

Ja, sykehusbehandling og operasjoner skal være forhåndsgodkjent av Komplett Forsikring for at det skal være dekket under din behandlingsforsikring.

Hvorfor må jeg ha henvisning?

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte er vi avhengig av informasjon om ditt behandlingsbehov. En henvisning fra fast lege eller legespesialist er en medisinsk vurdering og dokumentasjon som gir oss nettopp dette. Med bakgrunn i din henvisning kan vi hjelpe deg med å finne riktig type undersøkelse og behandling for deg.

Kontakt oss

Ring oss:

033 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Samlerabatt

Få opp til 20 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene sine hos oss. Vi har derfor gleden av å tilby samlerabatter med disse satsene:

10 % ved tre forsikringer, derav ett hovedprodukt

12 % ved fire forsikringer, derav to hovedprodukter

15% ved fem forsikringer, derav tre hovedprodukter

20 % ved seks forsikringer, derav fire hovedprodukter

Som hovedprodukt regnes hus-, innbo-, hytte-, bil-, båt- (med verdi over kr 200.000), behandlings- og barneforsikring.