Sammenlign bilforsikringer

Ansvarsforsikring


Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andres eiendeler.

Ansvarsforsikring dekker ikke skade på egen bil.

 • Skade på personer
 • Skade på ting
 • Rettshjelp
Sjekk pris

Delkasko


Delkasko dekker i tillegg til ansvarsforsikring skade på egen bil grunnet bl.a. brann og tyveri. Dersom man har eldre bil kan man vurdere å tegne denne dekningen.

Delkasko dekker ikke skade på egen bil ved kollisjon og utforkjøring.

 • Brann og eksplosjonsskade
 • Tyveri og hærverk ved forsøk på tyveri
 • Bruddskade på bilens glassruter
 • Redning/veihjelp
 • Fastmontert utstyr inntil kr 10 000
Sjekk pris

Kasko


Kasko dekker i tillegg skader på egen bil ved bl.a. kollisjon, utforkjøring og hærverk.

 • Skade på eget kjøretøy ved:
  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk
  • Annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Bagasje inntil kr 5 000
 • Leiebil inntil 14 dager ved kaskoskade (dersom man kjøper "Kasko med leiebil")
Sjekk pris

Superkasko


Superkasko dekker utover kaskodekning også:

 • Motor- og girkassehavari
 • Økt erstatning ved totalskade på motorvogn eldreenn 3 år
 • Ny bil ved totalskadet motorvogn under 3 år
 • Leiebil inntil 30 dager ved kasko- eller maskinskade* (dersom man kjøper "Superkasko med leiebil")
Sjekk pris

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no