Campingvognforsikring

Vi forsikrer mobil og stasjonær campingvogn.

Campingvognforsikring

Vi forsikrer mobil og stasjonær campingvogn. I tillegg forsikrer vi ditt innbo i campingvognen.

Med campingvognforsikring dekkes kasko, brann og tyveri inntil den summen du selv har valgt.

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Hva dekkes?

Campingvognforsikring gjelder for norskregistrert campingvogn som er i privat bruk.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Campingvognforsikring dekker ikke:

  • Ansvarsskade på personer og ting
  • Gods som fraktes med campingvognen

Brann- og tyveriforsikring

Brann- og tyveriforsikring dekker ikke skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Er campingvogn dekket av innboforsikringen?

Under innboforsikringen er campingvognen kun dekket ved brann og tyveriskader inntil kr 10.000 på Standard, eller kr 20.000 på Super.

For at campingvognen skal være forsikret også når den er i bruk må du ha en egen campingvognforsikring.

Er det noen unntak fra den valgfrie egenandelen?

Unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: Ingen egenandel
  • Rettshjelpsutgifter: kr 4 000 + 20 % av det overskytende
  • Veihjelp: kr 500

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Troll Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Egenandelen ved veihjelp er kr 500.

Når trenger jeg grønt kort og hvordan får jeg det?

Grønt kort er et internasjonalt bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

Enkelte land krever egen grenseforsikring i tillegg til grønt kort.

For mer informasjon om kjøring i ulike land, se Trafikkforsikringsforeningen.

NB! Skal du kjøre med campingvogn eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for campingvogn.

Grønt kort får du ved henvendelse til vårt kundesenter på tlf. 02136

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281