Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring gir etterlatte utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt, uansett dødsårsak.

Dødsfallsforsikring

Dødsfallforsikring er særlig viktig for deg som har forsørgeransvar eller en samboer/ektefelle som er avhengig av din inntekt for å kunne betjene gjeld og faste utgifter. Lever du alene, og er uten forsørgeransvar, er behovet for livsforsikring begrenset.

Dødsfallsforsikring gir etterlatte utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt ved død uansett dødsårsak.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Disse vilkårene gjelder for dødsfallsforsikring.

Hva dekkes?

Dødsfallsforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 18 og 65 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 70 år.

Dødsfallsforsikring gir deg en utbetaling lik den forsikringssummen du har valgt ved død uansett dødsårsak.Hva dekkes ikke?

I sammenheng med tegning av dødsfallsforsikring må du fylle ut og levere et helseerklæringsskjema.

Dødsfallsforsikring gir ikke rett på utbetaling av forsikringssummen ved forsikredes dødsfall hvis:

  • Dødsfallet skyldes spesielle forhold det er gjort reservasjoner for i forsikringsbeviset.
  • Den forsikrede reiser inn i områder hvor det er krig eller alvorlige uroligheter
  • Den forsikrede tar sitt eget liv innen et år etter at forsikringen begynte å løpe

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Når trenger jeg dødsfallsforsikring?

Dødsfallforsikring er særlig viktig for deg som har forsørgeransvar eller en samboer/ektefelle som er avhengig av din inntekt for å kunne betjene gjeld og faste utgifter. Lever du alene, og er uten forsørgeransvar, er behovet for livsforsikring begrenset.

Hvem utbetales forsikringsbeløpet til?

Beløpet utbetales som hovedregel til din ektefelle, registrert partner eller samboer. Dersom du ikke har ektefelle, registrert partner eller samboer vil forsikringsbeløpet utbetales arvinger etter lov eller testamente. Dersom du ønsker at andre enn disse skal motta forsikringsbeløpet kan du oppnevne dem som begunstiget når du tegner forsikringen.

Ønsker du å endre på hvem som får utbetalt forsikringsbeløpet kan du gjøre det ved å sende oss en skriftlig melding.

Må den begunstigede betale skatt av utbetalingen?

Utbetaling er å anse som arv og arveavgift må derfor påregnes. Ektefeller trenger ikke betale arveavgift. Det samme gjelder samboere med felles barn, hvis paret tidligere har vært gift med hverandre eller hvis paret bor sammen og har bodd sammen sammenhengende i minst to år i et ekteskapslignende forhold.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281