Hundeforsikring

Vår hundeforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

Hundeforsikring

Vår hundeforsikring gir deg en god forutsetning for et godt og vellykket dyrehold.

Grunnforsikringen er dekning ved død. Vi anbefaler at du i tillegg velger å utvide dekningen med veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

For å kjøpe forsikring må hunden være være mellom 8 uker og 7 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår hunden fyller 7 år.

Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at hunden har fylt 10 år.

Forsikringen har en karenstid på 20 dager ved sykdom. Det betyr at sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene av forsikringsperioden ikke er dekket.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Våre dekninger

Død
Død og behandling

Dersom hunden dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn.

Dersom hunden skulle bli borte.

Nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av syk eller skadet hund.

Hva dekkes?

Forsikringen kan tegnes for hunder i aldersspennet 8 uker til 7 år.


Hva som omfattes av forsikringen

Hundeforsikring gjelder for den hund som er navngitt i forsikringsbeviset.


Hvilke skader dekkes:

Dødsrisikoforsikring

Dødsrisikoforsikringen dekker hvis:

  • hunden dør
  • hunden blir borte
  • veterinær beslutter at hunden må avlives som følge av sykdom eller ulykke

Veterinærutgiftsforsikring

Veterinærutgiftforsikring kan du tegne i tillegg til dødsrisikoforsikringen. Denne forsikringen dekker kostnader som følge av veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke.

Erstatningen per skadetilfelle er begrenset oppad til hundens forsikringsverdi, maksimalt forsikringssummen.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hva er egenandelen på hundeforsikringen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

Egenandel regnes av veterinærutgifter og er:

  • 20 % når hunden er yngre enn 8 år
  • 30 % når hunden har fylt 8 år
  • 40 % når hunden er 9 år eller eldre
  • Minste egenandel er kr 1.000 per skadetilfelle

Kreves det at hunden er ID-merket?

Ja, vi forsikrer kun hund som er ID-merket.


Har hundens alder betydning for forsikringen?

Vi tilbyr forsikring av hund frem til året den fyller ti år. Forsikringen må være tegnet før fylte syv år.


Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no