Husforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe husforsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde. Vi ordner oppsigelse av din gamle forsikring.

Eier du enebolig, rekkehus eller tomannsbolig kan du sjekke beste pris på få minutter. 10 % nettrabatt er inkludert når du kjøper på nett.

Standard dekning er en fullverdiforsikring som sikrer at husets totalverdi til enhver tid er dekket. Innboforsikring er ikke inkludert, men kan kjøpes i tillegg.

Husforsikring fra Komplett Forsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe forsikring til huset ditt og ordner selvfølgelig oppsigelse av din eksisterende forsikring. Husforsikring, også kalt villaforsikring, er en av boligforsikringene vi tilbyr i Komplett Forsikring. Denne forsikringen passer for deg som har enebolig, tomannsbolig eller rekkehus. Vi gjør oppmerksom på at det bør kjøpes innboforsikring i tillegg for å sikre dine eiendeler.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker skader på selve bygningen, utvendig vannbasseng, hageanlegg, gjerde og flaggstang. Forsikringen dekker skader forårsaket av brann, lynnedslag og elektriske fenomener, naturskader, vannskader ved brudd på rørledning, vanninntrengning fra terreng, hærverk eller andre plutselige og uforutsette skader.

Enkelte skadetilfeller er ikke inkludert i en standard husforsikring. Det gjelder blant andre diverse skader grunnet råte, sopp eller insektangrep. Dersom du i tillegg kjøper vår superforsikring vil også disse skadene være dekket.

Egenandel

Det er vanlig at du som forsikringstaker selv dekker et beløp når det oppstår en skade, det er den såkalte egenandelen. Komplett Forsikring har satt standard egenandel til kr 4000, men du kan fritt velge en høyere sum som gir lavere pris.

Hva koster forsikringen?

Prisen på husforsikring vil variere på grunnlag av ulike faktorer. Dette avhenger blant annet av:

 • Din alder
 • Boligens størrelse
 • Egenandelen du velger
 • Hvor i landet du er bosatt
 • Om du har alarm eller annet sikkerhetsutstyr

Superforsikring, full trygghet

Dersom du velger vår utvidede dekning, er huset ditt forsikret mot flere typer skader enn ved standarddekningen. Eksempelvis vil skader fra insekter og dyr, ekte hussopp og andre treødeleggende sopper samt råte være dekket, i tillegg til skader som skyldes utett våtrom.

Få råd om husforsikring

Våre dyktige kunderådgivere svarer deg gjerne på forsikringsspørsmål, samt gir råd om hvilken type husforsikring du bør velge.

I vår forsikringskalkulator kan du raskt sjekke pris, enten det gjelder enebolig, rekkehus eller tomannsbolig. Vi gir deg 5 % nettrabatt på alle våre forsikringer når kjøpet fullføres på nett.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen. Kostnader til å utbedre utettheten, dekkes ikke.

Inkluderer skader fra ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte på hovedbygg.

Dekker skader på bygning ved insekter og dyr.

Dekker tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes etter skade.

Dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller elektrisk fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning.

Dekker vannskade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Dekker skader ved tyveri fra forsikret bygning og plutselig skadeverk i eller på bygning.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Husforsikring omfatter ikke:

 • brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.
 • kunstnerisk utsmykking

Hvilke skader dekkes ikke

Standard Husforsikring dekker ikke:

 • skader i våtrom på gulv eller vegg
 • skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk eller gjennom utett gulv
 • svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • skader som skyldes ras på eller fra tak

Super husforsikring dekker ikke

 • sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

 • brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.
 • kunstnerisk utsmykking

Hvilke skader dekkes ikke

Standard Husforsikring dekker ikke:

 • skader i våtrom på gulv eller vegg
 • skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk eller gjennom utett gulv
 • svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • skader som skyldes ras på eller fra tak

Super husforsikring dekker ikke

 • sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden. I Komplett er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Er det noen unntak fra valgfri egenandel?

 • Ansvarsskade: kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende
 • Naturskader: kr 8.000
 • Snøtyngdeskader: kr 10.000 med mindre høyere sum er avtalt
 • Frostskader: kr 12.000 + avtalt egenandel
 • Svikt i bygningskonstruksjonen: kr 16.000

Ved gjentatt vannskade, økes avtalt egenandel med kr 12.000.

Egenandelen reduseres med inntil kr 4.000 ved tyveri hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet.

Ved vanninntrengning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel kr 16.000.

Kan jeg få forsikring til utleid bygning?

Vi forsikrer ikke bygninger til ren utleievirksomhet. Hvis boligen er midlertidig utleid, og bygningen er eller skal bli bebodd av forsikringstaker eller en i hans/hennes familie, kan vi tilby forsikring.

Hva gjør jeg hvis bygningen har hatt en tidligere skade fra sopp, råte eller insekter?

Dersom du har hatt sopp og råteskade tidligere, anbefaler vi at du får huset sjekket av Anticimex. Vi kan tilby Super dersom du har en godkjent rapport fra Anticimex.

Dersom bygningen allerede har eller har hatt angrep av sopp, råte eller insekter, ber vi deg kontakte kundesenteret vårt på telefon 33 00 58 00.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no