Hytteforsikring


Din fritidsbolig skal være et sted for rekreasjon og hygge. Med dagens krav til komfort og standard innebærer det ofte også en større investering som man ønsker å ta godt vare på.

Grunnleggende informasjon

For å kunne gi et bindende pristilbud, ber vi om fødselsnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker ikke å oppgi fødselsnummer på nett, kontakt kundesenteret.

Din fritidsbolig skal være et sted for rekreasjon og hygge.

Med dagens krav til komfort og standard innebærer det ofte også en større investering som man ønsker å ta godt vare på.

Alltid tilgjengelig

Rask prisberegning

Egen kunderådgiver

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker vannskade som følge av at vann over terrengnivå trenger inn i bygningen. Kostnader til å utbedre utettheten, dekkes ikke.

Inkluderer skader fra ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte.

Dekker skader på bygning ved insekter og dyr.

Dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller elektrisk fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning.

Dekker vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukningsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng, samt skade grunnet vanninntrengning i bygning fra terreng.

Dekker skadeverk på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Hytteforsikring

Din fritidsbolig skal være et sted for rekreasjon og hygge. Med dagens krav til komfort og standard innebærer det ofte også en større investering som man ønsker å ta godt vare på.

Hytteforsikringen er en fullverdiforsikring. Det vil si at er du sikret at din fritidsbolig til enhver tid er forsikret for den verdien den har.

Husk dessuten at innboforsikring til fritidsbolig ikke er dekket av innboforsikringen for boligen din, og derfor må kjøpes i tillegg.

Vi gir deg 5 % nettrabatt når du gjennomfører kjøpet på nett.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekkes?

Hytteforsikring kan tegnes for hytter og landsteder.

Hva som er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter:

 • Bygning
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Rettshjelp: utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Utvendig vannbasseng
 • Gjerde og flaggstang
 • Hageanlegg

Hvilke skader dekkes

Skader på bygning og annet som omfattes av forsikringen dekkes hvis skaden skyldes:

 • Brann, eksplosjon og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomener
 • Naturskade
 • Vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukkingsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Vann- og annen væskeskade på grunn av vanninntregning i bygning fra terreng
 • Hærverk
 • Annen plutselig og uforutsett skade på bygning

Super hytteforsikring

I tillegg til å dekke det samme som Standard Hytteforsikring, dekker Super Hytteforsikring:

 • Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • Skade på bygning av insekter og dyr
 • Skade ved ekte hussopp
 • Skade ved utett våtrom


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter ikke:

 • Brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset
 • Kunstnerisk utsmykking

Skader som ikke dekkes

Standard hytteforsikring dekker ikke:

 • Skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk
 • Svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • Skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • Skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • Skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • Skader som skyldes ras på eller fra tak

Super hytteforsikring dekker ikke:

 • Sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • Sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk

Kontakt oss

Ring oss:

02136 eller +47 21 93 31 00 (fra utlandet)

Send e-post:

kundeservice@trollforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Hva dekkes?

Hytteforsikring kan tegnes for hytter og landsteder.

Hva som er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter:

 • Bygning
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Rettshjelp: utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen
 • Utvendig vannbasseng
 • Gjerde og flaggstang
 • Hageanlegg

Hvilke skader dekkes

Skader på bygning og annet som omfattes av forsikringen dekkes hvis skaden skyldes:

 • Brann, eksplosjon og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomener
 • Naturskade
 • Vann- og annen væskeskade ved brudd på rørledning, utstrømming fra brannslukkingsapparat eller lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Vann- og annen væskeskade på grunn av vanninntregning i bygning fra terreng
 • Hærverk
 • Annen plutselig og uforutsett skade på bygning

Super hytteforsikring

I tillegg til å dekke det samme som Standard Hytteforsikring, dekker Super Hytteforsikring:

 • Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • Skade på bygning av insekter og dyr
 • Skade ved ekte hussopp
 • Skade ved utett våtrom


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Hytteforsikring omfatter ikke:

 • Brygge, kaianlegg, veksthus eller lignende med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset
 • Kunstnerisk utsmykking

Skader som ikke dekkes

Standard hytteforsikring dekker ikke:

 • Skader i våtrom ved oversvømmelse fra gulvsluk
 • Svi- og gnistskade som ikke skyldes brann
 • Skader som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
 • Skader som skyldes feil ved bygging av huset
 • Skader som skyldes sviktende drenering eller vanninntrenging gjennom utett grunnmur
 • Skader som skyldes ras på eller fra tak

Super hytteforsikring dekker ikke:

 • Sopp- og råteskade som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • Sopp- og råteskade på dører, yttervegg og alt utvendig treverk

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Samlerabatt og nettrabatt

Få opp til 30 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene sine hos oss. Vi har derfor gleden av å tilby samlerabatter med disse satsene, inklusive 10 % nettrabatt:

20 % ved tre forsikringer, derav ett hovedprodukt

22 % ved fire forsikringer, derav to hovedprodukter

25% ved fem forsikringer, derav tre hovedprodukter

30 % ved seks forsikringer, derav fire hovedprodukter

Som hovedprodukt regnes hus-, innbo-, hytte-, bil-, båt- (med verdi over kr 200.000), behandlings- og barneforsikring.