Innboforsikring

Innboforsikring er nødvendig for å sikre dine verdier i hus og leilighet som klær, møbler og elektronikk. Skulle for eksempel huset ditt brenne ned, vil du få erstattet ditt innbo inntil den forsikringssummen du har valgt.

Bruk derfor litt tid på å tenke igjennom hva du eier så du ikke risikerer å være underforsikret. Det kan være nyttig å bruke en innbokalkulator for å finne en tilnærmet anbefalt forsikringssum.

Innboforsikring, en trygghet for tingene dine

Innboforsikringen vår gir deg tryggheten du ønsker for ditt innbo og løsøre. Hjemforsikring er en annen betegnelse på denne dekningen. Den sikrer deg erstatning ved skade som oppstår ved naturfenomener som for eksempel lynnedslag, brann, vannskader ved brudd på rørledning. Den dekker også tyveri og hærverk, og eventuelt rettshjelp for deg som privatperson.

Samtidig dekker en innboforsikring fra Komplett Forsikring løst tilbehør til motorkjøretøy, fritidsbåt på inntil 15 fot, varetilhenger og hobbyveksthus. En forutsetning er at gjenstandene ikke er oppbevart i fellesrom, fellesgarasje eller bygninger som er åpne for alle. Løsøre på bygge- og anleggsplass omfattes ikke av forsikringen.

Bor du i leilighet?

Innboforsikring dekker ikke skade på selve bygningen man bor i slik en husforsikring gjør. Innboforsikring passer derfor også godt for deg som bor i borettslag, sameie eller leier leilighet eller hybel. Eier du hus må du i tillegg tegne husforsikring.

Student på hybel?

Visste du at du at ditt innbo er dekket gjennom dine foreldres forsikring så lenge du har folkeregistrert adresse hos dem? Når du melder flytting til folkeregisteret, bør du kjøpe egen innboforsikring slik at eiendelene dine er sikret.

Super innboforsikring, full trygghet

Dersom du velger vår utvidede dekning, får du dekket flere skadetilfeller enn ved standarddekning. Dette alternativet bør du vurdere dersom du ønsker ekstra forsikring av innbo og løsøre i bil, båt og campingvogn. I tillegg vil ditt innbo og løsøre være sikret under privat transport ved flytting.

Forsikring tilpasset ditt behov

Våre dyktige kunderådgivere svarer deg gjerne på forsikringsspørsmål, samt gir råd om hvilken type innboforsikring du bør velge. Dersom du er usikker på hva eiendelene dine er verdt, hjelper vi deg også med å finne rette forsikringssum slik at du unngår å være over- eller underforsikret.

Dersom skaden først har skjedd er det viktig for deg som kunde at du slipper å vente unødvendig lenge på erstatningssummen. Det tar vi i Komplett Forsikring på alvor og strekker oss langt for å gi deg et raskt og problemfritt skadeoppgjør. Vi gir deg også 5 % nettrabatt på alle våre forsikringer dersom du fullfører kjøpet på nett.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komlettforsikring.no

Våre dekninger

Super
Standard

Dekker tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Dekker skade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

ID-sikring hjelper med å forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri. Hjelpetjeneste ved nettmisbruk innebærer hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold på nettet. *Eksisterende kunder får dette inkludert fra fornyelse, tidligst 1. november. Hvis du ikke ønsker å vente til fornyelse, kan du ringe oss for å få lagt til dekningen i eksisterende avtale.

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens uteareal, er begrenset med tilsammen 10 000 kroner. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller/loft/garasje, er erstatningen begrenset med til sammen 30 000 kroner. Ved superdekning gjelder ikke denne begrensningen.

Dekker merutgifter til alternativt bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade. Standard innboforsikring dekker inntil 50 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Tyveri av låst sykkel. Standard innboforsikring dekker inntil kr 5.000 per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil kr 10.000 per sykkel.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Hva dekkes?

Innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre.

Hva som er omfattet av forsikringen

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger
 • Hobbyveksthus
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk
 • Varetilhenger
 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade
 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

Hvilke skader dekkes

Standard innboforsikring dekker skader som er/skyldes:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri, hærverk, ran og overfall
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Super innboforsikring

 • Høyere forsikringssum for de fleste av dekningene i Standard innboforsikring
 • Tyveri fra bil, båt og campingvogn
 • Skader innen Norden på innbo eller løsøre som skyldes plutselig ytre årsak inntil kr 100 000
 • Flytteforsikring under privat transport


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Standard innboforsikring dekker ikke:

 • Løsøre i bygninger som er åpne for alle
 • Løsøre i fellesrom som fellesgarasje
 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Løsøre på brygge- og anleggsplass

Hvilke skader dekkes ikke

Standard innboforsikring dekker ikke skader som er/skyldes:

 • Sopp, råte eller bakterier
 • Vanninntregning som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- pg gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Super innboforsikring dekker ikke

 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Vanninntrenging som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- og gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Er det unntak fra den valgfrie egenandelen?

 • Ansvarsskade kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter kr 4.000 + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
 • Naturskader kr 8.000
 • Hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med kr 4.000.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kan samboere ha felles innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten bør du kontakte kundeservice og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no