Motorsykkelforsikring


Alle registrerte motorsykler må ha ansvarsforsikring. Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Grunnleggende informasjon

For å kunne gi et bindende pristilbud, ber vi om fødselsnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker ikke å oppgi fødselsnummer på nett, kontakt kundesenteret.

Alle registrerte motorsykler må ha ansvarsforsikring.

Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Våre dekninger

Kasko
Delkasko

Gjelder skade på, eller tap av, kjøretøyet som skyldes utforkjøring, kollisjon, velting eller hærverk.

Dekker skader på hjelm, kjøredress, hansker og støvler.

Dekker redning/veihjelp i de fleste europeiske land.

Dekker skade som følge av brann eller eksplosjon.

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Dekker skade som følge av hærverk.

Personskade på fører og passasjer. *Valgfri dekning

Dekker utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av det forsikrede kjøretøyet.

Dekker skade på personer. Denne type skade har ingen beløpsgrense. Dekker også skade på ting, med beløpsgrense på inntil 10 000 000 kroner.

MC-forsikring

Få mest mulig ut av MC-sesongen!

Beregn pris på forsikring i kalkulatoren. Hvis du har spørsmål, må du gjerne kontakte vårt kundesenter.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekkes?

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko eller kasko, som omfatter vognskade.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når motorsykkelen er registrert. Denne forsikringen inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven, og dekker erstatning for:

  • Skade på personer uten beløpsgrense
  • Skader på ting på inntil kr 10 000 000

Delkasko

Delkasko dekker skade på - eller tap av - motorsykkelen som følge av:

  • Brann eller eksplosjonsfare
  • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

I tillegg dekker delkasko redning/veihjelp i Europa og kjøredress, hjelmer, hansker og støvler til forsikret motorsykkel.

Kasko

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på - eller tap av - motorsykkelen som skyldes:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velting
  • Hærverk


Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for MC-forsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i MC-forsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av MC-en.

Hva er egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Samlerabatt og nettrabatt

Få opp til 30 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene sine hos oss. Vi har derfor gleden av å tilby samlerabatter med disse satsene, inklusive 10 % nettrabatt:

20 % ved tre forsikringer, derav ett hovedprodukt

22 % ved fire forsikringer, derav to hovedprodukter

25% ved fem forsikringer, derav tre hovedprodukter

30 % ved seks forsikringer, derav fire hovedprodukter

Som hovedprodukt regnes hus-, innbo-, hytte-, bil-, båt- (med verdi over kr 200.000), behandlings- og barneforsikring.