Ring oss for pris

Beregning av pris på nett er dessverre ikke tilgjengelig.

Snakk med en kunderådgiver på 33 00 58 00

Alle registrerte mopeder må ha ansvarsforsikring.

Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Mopedforsikring

For å få pristilbud på mopedforsikring, vennligst kontakt kundesenteret.

Kontakt vårt kundesenter:

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Disse vilkårene gjelder for mopedforsikring.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko eller kasko som omfatter:

  • Kjøretøyet, samt hjelm, kjøredress, hansker og støvler
  • Rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av det forsikrede kjøretøyet.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når kjøretøyet er registrert. Denne forsikringen dekker erstatning for:

  • Skade på personer uten beløpsgrense
  • Skader på ting med inntil kr 10 000 000

Delkasko

Delkasko dekker skade på – eller tap av – mopeden som følge av:

  • Brann eller eksplosjonsskade
  • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

Forsikringen dekker kjøredress, hjelmer, hansker og støvler til forsikret moped. I tillegg dekker forsikringen redning/veihjelp i Europa.

Kasko

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

  • kollisjon
  • utforkjøring
  • velting
  • hærverk

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for mopedforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i mopedforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av mopeden.

Hva er egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Samlerabatt og nettrabatt

Få opp til 30 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene sine hos oss. Vi har derfor gleden av å tilby samlerabatter med disse satsene, inklusive 10 % nettrabatt:

20 % ved tre forsikringer, derav ett hovedprodukt

22 % ved fire forsikringer, derav to hovedprodukter

25% ved fem forsikringer, derav tre hovedprodukter

30 % ved seks forsikringer, derav fire hovedprodukter

Som hovedprodukt regnes hus-, innbo-, hytte-, bil-, båt- (med verdi over kr 200.000), behandlings- og barneforsikring.