Mopedforsikring

Alle registrerte mopeder må ha ansvarsforsikring.

Hvis du ønsker flere dekninger, kan du velge en av våre kaskoforsikringer i tillegg.

Mopedforsikring

For å få pristilbud på mopedforsikring, vennligst kontakt kundesenteret.

Kontakt vårt kundesenter:

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for mopedforsikring.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko eller kasko som omfatter:

  • Kjøretøyet, samt hjelm, kjøredress, hansker og støvler
  • Rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av det forsikrede kjøretøyet.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når kjøretøyet er registrert. Denne forsikringen dekker erstatning for:

  • Skade på personer uten beløpsgrense
  • Skader på ting med inntil kr 10 000 000

Delkasko

Delkasko dekker skade på – eller tap av – mopeden som følge av:

  • Brann eller eksplosjonsskade
  • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

Forsikringen dekker kjøredress, hjelmer, hansker og støvler til forsikret moped. I tillegg dekker forsikringen redning/veihjelp i Europa.

Kasko

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på – eller tap av – kjøretøyet som skyldes:

  • kollisjon
  • utforkjøring
  • velting
  • hærverk

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hva dekker rettshjelpsforsikringen for mopedforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i mopedforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av mopeden.

Hva er egenandel?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no