Dette er Komplett Forsikring

Komplett Forsikring er en ny norsk utfordrer på skadeforsikringsmarkedet. Vår filosofi er enkel og tuftet på effektiv drift og høy grad av kundeservice gjennom digitalisering. Driften er papirløs og 100 % nettbasert. På denne måten kutter vi kostnader og tar vare på miljøet.

Virksomheten ledes av personale med mangeårig forsikringserfaring. Den enkle organisasjonsstrukturen hos Komplett Forsikring er uten unødvendige og fordyrende funksjoner. På denne måten er alle medarbeidere nær fundamentet i vår virksomhet – deg som kunde.

Komplett Forsikring er en del av Komplett Group, Nordens største netthandelskonsern, med over 20 års erfaring innen netthandel. Vi jobber hver dag med å utvikle løsninger som gjør livet enklere for våre kunder.


Forsikringsgiver

Komplett Forsikring leveres av Troll Forsikring, Munkedamsveien 35, Postboks 1442 Vika, N-0115 Oslo - org.nr. 991 226 281. Troll Forsikring har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet fra Finanstilsynet jf. Forsikringsvirksomhetsloven §2-1.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 21

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo