Ansvar for nettsiden

Opphavsrett

Komplett Forsikring leveres av Troll Forsikring, som april 2018 ble kjøpt opp av Tryg Forsikring AS. 

Alt innhold på disse nettsidene tilhører Komplett Group AS og Troll Forsikring AS, og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet benyttes uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke.


Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på våre internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår.


Lenker

Vi påtar oss ikke ansvar for materiale som er utarbeidet eller publisert av tredjepart selv om nettstedet våre inneholder lenker til slikt materiale. Tredjepart har selv ansvar for at publisert materiale på deres nettsted er i overensstemmelse med lover og regler. Vi fraskriver oss derfor ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på eksternt nettsted.

Kontakt oss

Ring oss:

21 93 31 21

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:
Lilleakerveien 2 A, 0216 Oslo
Postboks 184 Lilleaker

Org.nr.: 989 563 521