Tilhengerforsikring

Vi forsikrer varehenger, båthenger og campingvogn.

Tilhengerforsikring

Vi forsikrer varehenger, båthenger, og campingvogn. I tillegg forsikrer vi ditt innbo i campingvognen.

Med campingvogn- og tilhengerforsikring dekkes kasko, brann og tyveri inntil den summen du selv har valgt.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hva dekkes?

Tilhengerforsikring gjelder for norskregistrert tilhenger som er i privat bruk.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Tilhengerforsikring dekker ikke:

  • Ansvarsskade på personer og ting
  • Gods som fraktes med tilhengeren

Brann- og tyveriforsikring

Brann- og tyveriforsikring dekker ikke skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Er det noen unntak fra den valgfrie egenandelen?

Unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: Ingen egenandel
  • Rettshjelpsutgifter: kr 4 000 + 20 % av det overskytende
  • Veihjelp: kr 500

Er tilhenger dekket av innboforsikringen?

Under innboforsikringen er tilhengeren kun dekket ved brann og tyveriskader inntil kr 10.000 på Standard, eller kr 20.000 på Super.

For at tilhengeren skal være forsikret også når den er i bruk må du ha en egen tilhengerforsikring.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett Forsikring er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Egenandelen ved veihjelp er kr 500.

Når trenger jeg grønt kort og hvordan får jeg det?

Grønt kort er et internasjonalt bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

Enkelte land krever egen grenseforsikring i tillegg til grønt kort.

For mer informasjon om kjøring i ulike land, se Trafikkforsikringsforeningen.

NB! Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.

Grønt kort får du ved henvendelse til vårt kundesenter på tlf. 33 00 58 00

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd med Komplett Forsikring?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no