Kontakt oss for tilbud på uføreforsikring

Vi hjelper deg med å samle alle forsikringene.Du kan også beregne pris på vår gamle nettside

Skulle du være uheldig å bli arbeidsufør kan din arbeidsinntekt bli betydelig redusert.

Det viktigste i en slik situasjon vil ofte være å kunne nedbetale gjeld slik at du er i stand til å beholde boligen.

Våre dekninger

Uføreforsikring

Uføreforsikring fra Komplett

Ved uførhet, kan man risikere å få betydelig redusert arbeidsinntekt.

For å kunne beholde boligen sin i en slik situasjon, kan det være lurt å ha skaffet seg en uføreforsikring tidligere i livet.

Vi tilbyr uføreforsikring til norske statsborgere mellom 18 og 50 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Kjøp av uføreforsikring hos Komplett forutsetter at du har to andre forsikringer hos oss.

Et supplement til folketrygden

Folketrygdens ytelser er sjelden nok for de fleste å opprettholde levestandarden som mange er vant med. Mange vil oppleve en halvering av inntekten når den kun kommer fra trygd i det offentlige. Uføreforsikring er et godt supplement til det offentlige systemet i Norge.

Økonomisk trygghet

Formålet er å gi en engangsutbetaling når arbeidsinntekten faller bort på grunn av varig og vesentlig endring av arbeidsevne. Erstatningen gir en skattefri engangsutbetaling etter varig uføregrad på 50 % eller mer er fastsatt.

Utbetalingen vil være en prosentmessig del av den summen du velger. Prosenten bestemmes etter uføregrad. Forsikringen opphører når forsikrede er 55 år.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Disse vilkårene gjelder for uføreforsikring.

Hva dekkes?

Uføreforsikring kan tegnes for norske statsborgere mellom 18 og 50 år, som har bodd i Norge de siste fem årene. Forsikringen vil opphøre når forsikrede er 55 år.

Uføreforsikringen gir den forsikrede en engangsutbetaling ved minst 50 % varig arbeidsuførhet i mer enn 2 år sammenhengende.

Utbetalingen vil være en prosentmessig del av forsikringssummen du velger bestemt av uføregraden. Hvis du er 75 % arbeidsufør får du utbetalt 75 % av forsikringssummen.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Uføreforsikringen dekker ikke:

  • Spesielle forhold som Komplett har reservert seg mot i forsikringsbeviset
  • Arbeidsuførhet som skyldes bruk av rusmidler eller misbruk av reseptbelagt medisin
  • Arbeidsuførhet som er en følge av at den forsikrede har forsøkt å ta sitt eget liv
  • Forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet

Forsikringen dekker ikke arbeidsuførhet som er en følge av sykdom eller lidelse som er påvist eller som det har vært vist tegn til eller symptomer på innen tre måneder etter at helseerklæringsskjema er utfylt og sendt til Komplett.

Dette sammendraget viser hovedtrekkene i hva forsikringen ikke dekker. Vær likevel oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Hva må jeg tenke på når jeg skal velge forsikringssum?

Forsikringssummen må du velge ut fra ditt særlige behov. Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør vil du få redusert inntekten din. Det viktigste i en slik situasjon vil ofte være å kunne nedbetale gjeld slik at du er i stand til å beholde bolig. I tillegg vil det ta tid å tilpasse utgifter til at inntekten din er redusert.

For en grundig gjennomgang av ditt behov kan du kontakter våre kvalifiserte rådgivere på telefon +47 33 00 58 00.

Når får jeg utbetaling?

Når sykemelding viser at du har vært minst 50 % varig arbeidsufør i mer enn 2 år.

Må jeg betale skatt av utbetalingen?

Utbetalingene beskattes med kun 5,6%.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten bør du kontakte kundeservice på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Adresse:

Munkedamsveien 35
Postboks 1442 Vika
0115 Oslo

Org.nr: 991 226 281

Samlerabatt

Få opp til 20 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene sine hos oss. Vi har derfor gleden av å tilby samlerabatter med disse satsene:

10 % ved tre forsikringer, derav ett hovedprodukt

12 % ved fire forsikringer, derav to hovedprodukter

15% ved fem forsikringer, derav tre hovedprodukter

20 % ved seks forsikringer, derav fire hovedprodukter

Som hovedprodukt regnes hus-, innbo-, hytte-, bil-, båt- (med verdi over kr 200.000), behandlings- og barneforsikring.