Verdigjenstandsforsikring

Du kan registrere flere gjenstander på samme avtale.

Forsikringen er først er gyldig når du har minst to andre og ulike forsikringer i Komplett Forsikring.

En av disse må være innbo-eller husforsikring.

Verdigjenstandsforsikring

Vår verdigjenstandsforsikring gir deg trygghet for tingene du vil passe ekstra godt på. Gjenstander det kan anbefales å kjøpe en tilleggsdekning på er blant andre bunad, smykker, kamera- og golfutstyr.

Forsikringen dekker de fleste typer skader, også dersom noe oppstår mens gjenstanden er i bruk.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for verdigjenstandforsikring.

Våre dekninger

Verdigjenstand

​Dekkes dersom gjenstanden blir stjålet.

Tap av gjenstanden ved uhell dekkes.

Skader som skjer plutselig og uforutsett dekkes.

Hendelser som oppstår under utleie av gjenstanden dekkes ikke.

Slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, gradvis forringelse, feil eller mangler ved gjenstanden dekkes ikke.

Skade som er forårsaket av sopp, råte, bakterier, insekter og mark dekkes ikke.

Forsikringen dekker ikke utgifter til forbedringer eller vedlikehold.

Hva dekkes?

Verdigjenstandforsikring dekker alle skader på forsikrede gjenstander som skyldes:

  • Tyveri
  • Skadeverk
  • Annet tap
  • En plutselig ytre årsak

Dersom forsikringen omfatter golfutstyr, dekkes utgifter til bevertning ved "hole in one" med inntil kr 4 000.Forsikringen dekker ikke

Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Verdigjenstandforsikring dekker ikke skade på verdigjenstand som:

  • Oppstår under utleie av gjenstanden
  • Skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, gradvis forringelse, feil eller mangler ved gjenstanden
  • Skade som er forårsaket av sopp, råte, bakterier, insekter og mark

Forsikringen dekker ikke utgifter til forbedringer eller vedlikehold.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hvilken egenandel er det?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

For verdigjenstandsforsikring er egenandelen kr 1 000. Du kan ikke avtale annen egenandel.

Når trenger jeg verdigjenstandsforsikring?

Har du innboforsikring er de fleste tingene dine allerede godt dekket av forsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise. Reiseforsikringen har også noen begrensninger i forhold til forsikringssum på noen verdigjenstander.

Derfor bør du vurdere å ha verdigjenstandsforsikring for enkelte ting. Vi tilbyr verdigjenstandsforsikring for: bunad, pels, kamerautstyr, skytevåpen og golfutstyr. Egenandelen på verdigjenstandsforsikring er kr 1 000 og dermed mye lavere enn på innboforsikringen.

Mobiltelefon klassifiseres ikke som PC/datautstyr. Troll Forsikring tilbyr ikke forsikring av mobiltelefon.

Kan jeg forsikre sykkel som verdigjenstand?

Sykler er omfattet av innbo- og løsøreforsikring. Vi tilbyr ikke egen sykkelforsikring.

Sykler er forsikret for inntil kr 5 000 på standard innboforsikring, og inntil kr 10 000 med Super innboforsikring.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd med Komplett Forsikring?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no