Verdigjenstandsforsikring

Du kan registrere flere gjenstander på samme avtale.

Forsikringen er først er gyldig når du har minst to andre og ulike forsikringer i Komplett Forsikring.

En av disse må være innbo-eller husforsikring.